Είδος Φύλλο Μέταλλο (ποιότητα) Χρώμα Φίρμα (Brand) Περίσταση Εγγύηση

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης