Είδος Φύλλο Μέταλλο (ποιότητα) Χρώμα Πέτρες Φίρμα (Brand) Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά Περίσταση Τεχνικά χαρακτηριστικά Εγγύηση

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης